Ciekawe i tajemnicze wnętrza jaskini

Jaskinia, jest to pusta przestrzeń w skale, do której człowiek jest w stanie się dostać i może spenetrować. Najpopularniej występujące są jaskinie krasowe, grawitacyjne, tektoniczne, lodowcowe, wietrzeniowo erozyjne lub pseudokrasowe. Długość jaskini, to suma długości wszystkich jej korytarzy, rozciągłość zaś to odległość między najbardziej skrajnymi jej punktami w rzucie pionowym. Głębokością jaskini naukowcy nazywają odległość pomiędzy najwyżej położonym punktem jaskini, a jej najniższym punktem, czyli dnem. Występuje wiele rodzajów jaskiń. Jaskinie pierwotne powstały jednocześnie ze skałą, w której są umieszczone.

Zazwyczaj takie jaskinie są jaskiniami lawowymi i powstały podczas zastygania lawy, w ich miejscu znajdowały się wielkie pęcherze gazów, gdzie nie dotarła lawa i pozostała pusta przestrzeń. Jaskinie wtórne powstawały na wskutek procesów zachodzących w skałach. Takimi jaskiniami są jaskinie krasowe, w wyniku procesów krasowych, czyli chemicznego i mechanicznego oddziaływania wody na skały krasowiejące. Jaskinie takie odznaczają się bardzo bogatą szatą naciekową, która je zdobi. Jaskinie te są najczęściej odwiedzane przez turystów podziwiających piękne stalaktyty, stalagmity, stalagnaty oraz inne twory.

Jaskinie pseudokrasowe powstawały na wskutek wymywania przez wodę materiału mniej odpornego, zatem brak jest w nich szaty naciekowej, nie są tak ciekawe jak jaskinie krasowe.  Występują jeszcze jaskinie tektoniczne, powstałe na wskutek ruchów tektonicznych oraz grawitacyjne, które powstały dzięki ruchom masowym. Jaskinie wietrzeniowo-erozyjne i jaskinie lodowcowe są już rzadsze. W Polsce można potkać wiele jaskiń różnego pochodzenia, jednak większość polskich jaskiń jest niewielka.

Zdjęcie ze strony: Pixabay.com

Recent Comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *